همراه شو عزیز

تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی‌شود
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک، آسان نمی‌شود

برای کمک به تامین تجهیزات حفاظت فردی برای کادر بهداشت و درمان در مراکز پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و عوارض آن

موسسه سبزگامان بسکی درنظر دارد با کمک دستان پرمهر و سخاوتمند شما، #تجهیزات ضروری حفاظت فردی برای #کادر_بهداشت_و_درمان در مراکز پیشگیری و مقابله با #ویروس_کرونا و عوارض آن، تهیه و با اولویت بندی مراکز، در اختیار مبارزان خط مقدم عرصه بهداشت و درمان قرار دهد.
شما نیز می توانید با واریز وجوه خود به شماره حساب موسسه سبزگامان بسکی، حامی سربازان سفیدپوش خط مقدم مقابله با بیماری COVID19 در کشور عزیزمان باشید.

شماره کارت بانک شهر
5047061090036407
به نام: موسسه سبزگامان بسکی

کمک شما هرچقدر که باشد، می تواند نجات دهنده جان انسانی شود…
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@