پاکسازی سالن ورزشی

این پاکسازی در تاریخ ۲۷/۲/۹۸ به منظور بازگرداندن محیط سالم ورزشی به جوانان منطقه به وسیله موسسه سبزگامان بسکی انجام شد.

با توجه به حجم بالای گل و لای جمع شده در این سالن ورزشی برای پاکسازی علاوه بر استفاده از نیروی انسانی و تجهیزات اولیه، تراکتور کود روبی و تجهیزات آتش نشانی نیز به کار گرفته شد.

پاکسازی این سالن ورزشی ۱۲ ساعت به طول انجامید و در نهایت این مکان آماده استفاده مردم این محله سیل زده شد. در فاصله کوتاهی پس از این پاکسازی برگزاری برنامه های ورزشی در این سالن آغاز گردید. موسسه سبزگامان بسکی قدردانی خود را از همکاری آتش نشانی شهرستان گنبد کاووس اعلام می دارد.