همایش پاکسازی دره شمخال قوچان

این همایش با همکاری باشگاه کوهنوردی آساک، هیات کوهنوردی، اداره محیط زیست و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قوچان در تاریخ ۹۸/۷/۵ در منطقه شمخال از توابع شهرستان قوچان و با حضور تعدادی از اعضای موسسه سبزگامان بسکی برگزار شد.
در این برنامه که به منظور بزرگداشت دکتر بسکی و در جهت اهداف محیط زیستی وی اجرا گردید ضمن پاکسازی طبیعت زیبای شمخال از زباله، بزرگترین چشمه ی محل به نام دکتر غلامعلی بسکی نامگذاری و پلاکی هم به همین منظور بر دیواره محل جریان چشمه نصب گردید.

همایش پاکسازی دره شمخال قوچان

همایش پاکسازی دره شمخال قوچان