🖤بانوی سبز  ایران زمین به دل طبیعت بازگشت تا بار دیگر در قامت
درختی تناور، سر برآورد در جنگلی سبز ..‌.🍃

مه‌لقا ملاح، بنیان‌گذار سازمان مردم‌نهاد “جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست” و “مادر محیط زیست ایران”، نویسنده و پژوهشگر برجسته درگذشت.

مه‌لقا دختر روزنامه‌نگار بزرگ ایرانی، خدیجه افضل وزیری و نوه بی‌بی‌خانم استرآبادی، نویسنده و بانی اولین مدرسه دخترانه ایران بود.

مه‌لقا ملاح در سال ۱۳۷۳ با مشارکت همسرش و چند استاد دانشگاه علاقه‌مند به محیط‌ زیست سازمان غیردولتی زیست‌محیطی «جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط‌ زیست» را بنیان گذاشت. وی ۲ دهه اخیر عمرش را در جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست صرف آموزش زنان خانه‌دار و معلمان مدارس برای آشنایی با محیط زیست و ضرورت حفظ سرزمین کرد.

یاد و نامش ماندگار

روابط‌عمومی موسسه سبزگامان بسکی

sabzgamanebeski@