🔻شکست دیواره شرقی تالاب اینچه و حرکت پساب آلوده به “رادیوم” و”باریوم” به سوی زمین‌های کشاورزی و مراتع

🔹به گزارش اسکان نیوز، صبح دیروز، دیواره شرقی “تالاب اینچه” که جداکننده پساب آلوده به عناصر “رادیوم” و”باریوم” “شرکت استحصال ید کانسار خزر” از مراتع و اراضی کشاورزی است شکست و پساب آلوده ای که تاکنون به تالاب می ریخت در حال روان شدن به سمت مراتع و زمین های کشاورزی است.

🔹تنها واژه “آلودگی رادیو اکتیو” می‌تواند امنیت خاطر مسوولان یک کشور و منطقه را متزلزل کند؛ موضوعی که در گلستان نه تنها از آن خبری نیست که مسئولان دستگاه های متولی تاکنون و در تمام دولت ها با وجود هشدار رسانه ها و کارشناسان و فعالان محیط زیست، از کنار این مساله خطرساز و بحران زا برای سلامت شهروندان، با سکوت عبور کرده و چشمان خود را بر این تخلف محرز بسته‌اند.

منبع خبر و جزئیات بیشتر:

http://www.eskannews.com/news/27961

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@