WORLD WILDLIFE DAY،
3 March
سیزده اسفند،
روز جهانی حیات وحش

theme 2020:
Sustaining all Life on Earth

موضوع امسال:
حیاتِ پایدارِ همه بر روی زمین

تمرکزِ موضوع امسال روز جهانی حیات وحش بر روی همه گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی به‌عنوان اجزای اصلی تنوع زیستی در جهان است. موضوع امسال روز جهانی حیات وحش با اهداف ۱ ، ۱۲ ، ۱۴ و ۱۵ توسعه پایدار برای کاهش فقر، استفاده پایدار از منابع و حفظ حیات هم بر روی زمین و هم در زیر آب برای توقف نابودی تنوع زیستی هماهنگ می‌باشد. آتش‌سوزی وسیع در جنگل‌های آمازون، جنگل‌های وسیع استرالیا، آب‌شدن یخ قطب‌ها و تاثیر آن در زندگی حیوانات قطبی و شکار بی‌رحمانه دیگر حیوانات از آسیب‌هایی هستند که حیات وحش را در معرض خطر قرار داده‌اند. نامگذاری این روز فرصتی است برای یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد روابط پایدارتر میان انسان‌ها، طبیعت و حیات وحش. متاسفانه یوزپلنگ آسیایی در حال انقراض است و اوضاع برخی گونه‌های حیات وحش در ایران خوب نیست.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی