٢٧ فوریه (هشتم اسفند) هر سال، به نام روز جهانی‌سازمان های مردم نهاد (NGO) نامگذاری شده است؛ یک روز بین المللی برای تمامی سمن ها در نقاط مختلف دنیا برای به اشتراک گذاشتن تأثیرات مثبت فعالیت این سازمان ها بر جامعه.
بر مبنای تعریف سازمان ملل، هر نوع سازمان خصوصی که مستقل از دولت فعالیت می کند، میتواند یک سازمان مردم نهاد (NGO) نامیده شود، به شرط آنکه با هدف کسب سود ایجاد نشده باشد.
روز جهانی سازمان های مردم نهاد، در تاریخ 27 فوریه 2014 توسط هلن کلارک ، مدیر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نخست وزیر سابق نیوزیلند، به صورت بین المللی به رسمیت شناخته شد. کلارک در سخنرانی خود در هلسینکی، به اهمیت نقش سمن ها برای سازمان ملل متحد اشاره کرد.
نامگذاری یک روز به نام روز جهانی سازمان های مردم نهاد، گامی کوچک در جهت پاسداشت تلاش ها و دستاوردهای سمن های فعال در نقاط مختلف دنیا با هدف “ساختن آینده ای بهتر برای همه” است.

روابط عمومی سازمان مردم نهاد سبزگامان بسکی