درختکاری

✅به مناسبت هفته ملی منابع طبیعی، نهال های چند ساله از گونه های درختان بلوط ، داغداغان ، انجیلی، زیتون تلخ، سووفورا ، گوجه قرمز و سروناز جهت کاشت در محوطه برج تاریخی قابوس از طرف موسسه سبزگامان بسکی و مدیریت پارک هیرکانی و پردیس سینمایی فرهنگی زنده یاد دکتر بسکی ، اهدا گردید.
🌳🌳🌳🌳

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@