درختکاری
✅ مشارکت کارکنان محترم دبیرستان فرزانگان تیزهوشان (موقوفه دکتر بسکی) و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان در درختکاری پارک هیرکانی دکتر بسکی.
🌳🌳🌳🌳
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@