درختکاری
✅به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، محوطه برج تاریخی گنبد قابوس با نهال های اهدایی موسسه سبزگامان بسکی و پارک هیرکانی دکتر بسکی که از گونه های ارزشمند بومی جنگل های هیرکانی می باشند، نهال کاری گردید.
🌳🌳🌳
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@