درختکاری
✅به مناسبت هفته منابع طبیعی ، جشن درختکاری در مدرسه روستای اسلام آباد برگزار شد و محوطه این مدرسه با نهال های اهدایی از طرف موسسه‌سبزگامان بسکی که از گونه بومی داغداغان هستند نهال کاری گردید.
🌳🌳🌳
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@