درختکاری
✅به مناسبت روز ملی درختکاری اعضای موسسه سبزگامان بسکی به همراه سایر نهادها و ارگانهای ذی ربط در مراسم افتتاح فاز اول جنگل دست کاشت شهرداری گنبد کاووس در روستای چپرقویمه ،به غرس نهال اقدام نمودند.
✅درختکاری از برنامه های اصلی و اولویت دار موسسه سبزگامان بسکی می باشد که در سنوات گذشته پروژه های بزرگی همچون درختکاری حاشیه جاده گنبد به مینودشت به طول ۸ کیلومتر در دو طرف جاده، با راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای و غرس بیش از ۴۰۰۰ نهال بومی داغداغان ، فاز اول پروژه احیای اکوسیستم های حساس و شکننده شمال استان با غرس بیش از ۲۰۰۰ نهال از گونه گزشاهی در یک هکتار از عرصه های شمال استان و همچنین درختکاری در مدارس و جاهای مختلف به این امر مهم اقدام نموده است.
✅ طراحی و اجرای پارک هیرکانی و پردیس سینمایی فرهنگی دکتر بسکی نیز با کاشت درختان چند ساله و ارزشمند و بومی منطقه در گنبدکاووس در دست انجام می باشد.
🌳🌿🌳🌿🌳🌿🌳🌿🌳🌿🌳
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
Sabzgamanebeski@