⚫️⚫️⚫️
تسلیت
جناب آقای مهندس احمد احمدی
دبیر محترم کمیته آموزش موسسه سبزگامان بسکی
⚫️⚫️⚫️
با نهایت تاثر و تالم درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم.
آرزوی علو درجات ، رحمت و مغفرت برای آن مرحوم ،صبر و شکیبایی برای خانواده و بازماندگان محترم را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.
🖤🖤🖤
روابط عمومی سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@