زلزله زدگان شهرستان میانه

جان باختن دلخراش شمارى از هموطنان عزيز و بي خانمان شدن عده ای ديگر در حادثه زلزله شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی ،موجب تأسف و تأثر گردید
شهر تَرْک اگرچه امروز آماج امواج زلزله قرار گرفته، اما کمر خمیده آذربایجان بعد از این داغ نیز با همدردی مردمان سرزمینمان قامت خواهد افراشت و به زندگی سلامی دوباره خواهد کرد.
موسسه سبزگامان بسكى ضمن ابراز تاسف از اين رخداد آمادگى خود را جهت كمك وهمراهى با آسيب ديدگان زلزله اعلام مي دارد.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی