کمپین دوچرخه سواران حامی زمین طرحی است که به پیشنهاد محمد تاجران، ایده پرداز انجمن ما به درختان نیازمندیم، و به همت موسسه سبزگامان بسکی در جهت حفاظت از پارک ملی گلستان راه اندازی شده است. این کمپین در دو روز آخر هر هفته اجرا می گردد و این هفته نیز با حضور دوچرخه سواران دوستدار طبیعت از شهر تهران برگزار شد.

در این کمپین دوچرخه سواران با طی مسیر در جاده پارک ملی گلستان سبب احتیاط بیشتر رانندگان می شوند و در نتیجه تلفات جانوری کاهش می یابد. دوچرخه سواران در صورت مشاهده رفتارهای خلاف محیط زیستی مانند ریختن زباله، آتش افروختن، غذا دادن دستی به حیوانات و… نتیجه زیانبار آن را به گردشگر گوشزد می نمایند. همچنین دوچرخه سواران می توانند قسمتی از پارک را در جهت فرهنگ سازی پاکسازی نمایند.

موسسه سبزگامان بسکی اقامتگاهی از چهارشنبه عصر تا شنبه صبح، امکانات اولیه اقامت، صبحانه، بیمه، دوچرخه و تجهیزات ایمنی آن را برای اقامت ‌در دل جنگل و محافظت از پارک برای حامیان طبیعت ایران تدارک دیده است. ضمنا امکان تامین بقیه وعده های غذایی و مایحتاج برای شرکت کنندگان از روستای گردشگری مجاور پارک ملی گلستان، تنگه راه، وجود دارد.

هزینه هرنفر شامل کلیه موارد ذکر شده در بالا برای تمام مدت اقامت بیست و پنج هزار تومان است.

لازم به ذکر است که کلیه هزینه های اجرای این طرح را موسسه سبزگامان بسکی در جهت حمایت از پارک ملی گلستان تقبل کرده و مبلغ دریافتی صرفا جهت بیمه و نگهداشت اقامتگاه می باشد.

از علاقمندان به دوچرخه سواری جاده ای و دلسوزان حفظ طبیعت بی نظیر ایران دعوت می شود تا ما را در این راه یاری نمایند.