کمپین دوچرخه سواران حامی زمین

دوچرخه سواران با طی مسیر در جاده پارک ملی گلستان سبب احتیاط بیشتر رانندگان می شوند و در نتیجه تلفات جانوری کاهش می یابد. دوچرخه سواران با مشاهده رفتارهای خلاف محیط زیستی مانند ریختن زباله، آتش افروختن و… نتیجه زیانبار آن را به گردشگر گوشزد می نمایند. آنان می توانند قسمتی از پارک را پاکسازی کنند.

کمپین دوچرخه سواران حامی زمین
موسسه سبزگامان بسکی در اقامتگاه از چهارشنبه عصر تا جمعه عصر، امکانات رفاهی شامل صبحانه، بیمه، دوچرخه و تجهیزات ایمنی آن را برای اقامت ‌در دل جنگل و محافظت از پارک برای دوچرخه سواران دوستدار طبیعت ایران در آخر هر هفته تدارک دیده است.
هزینه هرنفر شامل کلیه موارد ذکر شده در بالا برای تمام مدت اقامت فقط بیست و پنج هزار تومان است. لازم به ذکر است که کلیه هزینه های اجرای این طرح را موسسه سبزگامان بسکی در جهت حمایت از پارک ملی گلستان تقبل کرده و مبلغ دریافتی صرفا جهت بیمه و نگهداشت اقامتگاه می باشد.

 کمپین دوچرخه سواران حامی زمین