کمپین دوچرخه سواران‌حامی زمین

کمپین دوچرخه سواران حامی زمین این هفته در روز جمعه ۲۴ آبان ماه با حضور کارکنان بيمارستان دکتر بسکی و در اجرای طرحهای واحد ارتقاء سلامت آن بیمارستان در پارک ملی گلستان برگزار گردید.
ارگانها، سازمان‌ها و ادارات می توانند با ثبت نام گروهی کارمندان خود در این طرح از مزایای ویژه برخوردار گردند.

در این کمپین دوچرخه سواران با طی مسیر در جاده پارک ملی گلستان سبب احتیاط بیشتر رانندگان می شوند و در نتیجه تلفات جانوری کاهش می یابد.
آنان با مشاهده رفتارهای خلاف محیط زیستی مانند ریختن زباله، آتش افروختن و… نتیجه زیانبار آن را به گردشگر گوشزد می نمایند. همچنین می توانند قسمتی از پارک را پاکسازی کنند.

 کمپین دوچرخه سواران‌حامی زمین
موسسه سبزگامان بسکی در اقامتگاه از چهارشنبه عصر تا جمعه عصر، امکانات رفاهی شامل اقامت، صبحانه، بیمه، دوچرخه و تجهیزات ایمنی آن را برای اقامت ‌در دل جنگل و محافظت از پارک برای دوچرخه سواران دوستدار طبیعت ایران در آخر هر هفته تدارک دیده است.

 کمپین دوچرخه سواران‌حامی زمین

 کمپین دوچرخه سواران‌حامی زمین