تست

پنجمین دوره کلاسهای ماهیانه طرح باهم در مورخ ۹۸/۵/۳۱ در خانه ریاضیات گنبد برگزار گردید.
در این دوره از کلاسها مهین تکلو آموزش ساخت دست سازه ها از مواد دور ریختنی و حمید رضا میرزایی چگونگی ساخت فیلم های کوتاه محیط زیستی با موبایل را به کودکان آموزش دادند.
این کلاسها براساس تقویم سالیانه کمیته آموزش و در پنجشنبه پایانی هر ماه بصورت مستمر برگزار می گردد و مدرسین با توجه به مناسبت های زیست محیطی ایام هر ماه مطالب تئوری و عملی را به کودکان ارائه می نمایند.
شرکت در این کلاسها رایگان بوده و شرکت برای عموم آزاد است.