پاکسازی پارک ملی گلستان

این همایش در تاریخ سوم آبان ماه ۹۸
در محل پارک ملی گلستان
به همت موسسه سبزگامان بسکی و مشارکت فرمانداری شهرستان گالیکش و مدیریت پارک ملی گلستان برگزار شد‌. در این برنامه دغدغه مندان محیط زیست از شهرها و روستاهای مختلف استان در پارک ملی گلستان حضور پیدا کردند. در این روز منطقه تفرجگاه چشمه گلستان پاکسازی شده و مسیر چشمه نیز لایروبی شد.