در تاریخ هجدهم بهمن ماه 98 برنامه پیاده روی به مناسبت گرامیداشت روز زن و مادر در روستای قولحاجی گنبد کاووس برگزار شد. این برنامه “ویژه ی مادران و دختران” بوده و 130 تن از مادران و دانش آموزان دبستان “سوم خرداد” این روستا در آن شرکت داشتند.
در پایان پیاده روی به ده نفر از بانوان شرکت کننده به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.
این برنامه در راستای برنامه آموزشی همیاران محیط زیست (طرح با هم) مؤسسه ی سبزگامان بسکی و به منظور ارتقاء سطح سلامت و ترویج فرهنگ ورزش همگانی برای سلامت مادران و زنان در مناطق روستایی برگزار شد.