سیل زدگان گنبد کاووس

در تاریخ ۱۸ اردیبشهت ماه سرکار خانم پوری بنایی، بازیگر سالهای دور سینمای ایران، و جناب آقای جعفر پناهی، کارگردان سینما، طی بازدیدی که از منطقه سیل زده مدرسی گنبد کاووس داشتند، ضمن تایید ارزیابی های گروه شهاب کمکهای اهدایی خود به خانواده های آسیب دیده از سیل را به موسسه سبزگامان بسکی تحویل دادند.

کمک های بانو پوری بنایی و آقای جعفر پناهی

تشخیص نحوه توزیع این کمکها با عنایت به دشواریها و مسایلی که نحوه توزیع انفرادی در مناطق سیل زده ایجاد می نماید، برعهده کارگروه ارزیابی شهاب قرار گرفت. این اقلام شامل پنکه، برنج، خرما، روغن، چای و مقداری لباس بوده است. پکیج های اهدایی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه بین خانوارهایی که هنوز به وضعیت پایداری نرسیده اند و به گزارش کارگروه ارزیابی شهاب همچنان نیازمند کمک تشخیص داده شده اند توزیع گردید.

کمک های بانو پوری بنایی و آقای جعفر پناهی

با تشکر از حسن اعتماد خیرین گرامی به گروه شهاب و موسسه سبزگامان بسکی