موسسه مردم نهاد سبزگامان بسکی با مشارکت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، مدیریت پارک ملی گلستان و شبکه سمن های محیط زیستی و منابع طبیعی استان برگزار می کند:

همایش بزرگ پاکسازی پارک ملی گلستان

زمان: جمعه 13 دی ماه 98

مکان: موزه حیات وحش پارک ملی گلستان

محل تجمع اولیه: پارک شهرداری گنبد کاووس ساعت 6 صبح

دوستان محترمی که قصد شرکت در این برنامه را دارند وسایل و ملزومات طبیعت گردی از قبیل لباس مناسب، تغذیه و … به همراه داشته باشند.

شایان ذکر است اجرای برنامه در محل پاکسازی تا ساعت 13 خواهد بود.

وسیله ایاب و ذهاب جهت اعزام موجود است.