کمکهای نقدی و غیر نقدی موسسه سبزگامان بسکی برای هم میهنان سیلزده استان سیستان بلوچستان روز سه شنبه هشتم بهمن ماه ارسال شد.
کمکهای غیرنقدی موسسه شامل پتو، بالش، مواد غذایی تازه و کنسروی، لباس کار مردانه، لباس بچه گانه، پارچه های مخصوص لباسهای محلی بانوان منطقه، شوینده و لوازم بهداشتی، نوشت افزار، لوازم ورزشی و بازی و… است که که با همکاری خیرین محب و سایر خیرین استان گلستان جمع آوری شده و‌ برای بارگیری در کامیونهای عازم مناطق سیلزده فرستاده شد.
همچنین به دلیل مسافت زیاد و به منظور امداد رسانی در ظرف زمانی مناسب و نیز کمک به درآمدزایی منطقه، قسمت عمده کمکهای موسسه به صورت نقدی برای اشخاص امین حاضر در منطقه آسیب دیده ارسال گردید تا به نحو مقتضی به مصرف برسد.