کمکهای نقدی و غیر نقدی موسسه سبزگامان بسکی برای هم میهنان سیلزده استان سیستان بلوچستان روز سه شنبه هشتم بهمن ماه ارسال شد.
کمکهای غیرنقدی موسسه شامل پتو، بالش، مواد غذایی تازه و کنسروی، لباس کار مردانه، لباس بچه گانه، پارچه های مخصوص لباسهای محلی بانوان منطقه، شوینده و لوازم بهداشتی، نوشت افزار، لوازم ورزشی و بازی و… است که که با همکاری خیرین محب و سایر خیرین استان گلستان جمع آوری شده و‌ برای بارگیری در کامیونهای عازم مناطق سیلزده فرستاده شد.
همچنین به دلیل مسافت زیاد و به منظور امداد رسانی در ظرف زمانی مناسب و نیز کمک به درآمدزایی منطقه، قسمت عمده کمکهای موسسه به صورت نقدی برای اشخاص امین حاضر در منطقه آسیب دیده ارسال گردید تا به نحو مقتضی به مصرف برسد.

 

 

 

وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.