زلزله زدگان آذربایجان

موسسه سبزگامان بسکی در پی اهداف انساندوستانه خود که تلاش دارد در زمان بلایای طبیعی در کنار مردم آسیب دیده بوده و در حد توان یاری رسانی نماید، محموله کمکهای زمستانه خود را در تاریخ۲۷ آبان ماه برای زلزله زدگان آذربایجان ارسال نمود.
این محموله اهدایی موسسه شامل بخاری برقی و لوازم بهداشتی است و همانطور که از قبل اعلام شده بود از طریق تجمیع در مسجد طلابیه گنبد کاووس برای مردم مناطق آسیب دیده فرستاده خواهد شد.
لازم به ذکر است در تهیه بخاریهای برقی به نکات ایمنی برای استفاده احتمالی در چادر توجه شده که در صورت متمایل شدن یا افتادن به هر دلیل، بخاری خاموش می شود تا سبب حادثه نگردد.

زلزله زدگان آذربایجان

زلزله زدگان آذربایجان

زلزله زدگان آذربایجان