روز زمین پاک

اعضای موسسه سبزگامان بسکی با همکاری جمعیت امام علی (ع) و کانون پرورش فکری شماره یک گنبد کاووس در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۹۸ به مناسبت نزدیکی به روز زمین پاک در مسجد محله مدرسی به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و تفریحی برای کودکان پرداختند.

روز زمین پاک

هدف از اجرای این برنامه ها تقویت روحیه کودکان و ترمیم صدمات روحی ناشی از سیل اخیر و زدودن بار غم برای ساعاتی از چهره کودکان است.همراهی با این کودکان و تلاش برای بازگرداندن شادی و امید به زندگی به این محله سیل زده تجربه گرانبهای دیگری از کار گروهی برای اعضای موسسه سبزگامان بسکی بوده است.

روز زمین پاک

برنامه های فرهنگی و ورزشی این روز شامل کتابخوانی، نقاشی روی پارچه، نقاشی روی صورت، بازیهای شاد مانند بازی با حباب، پرتاب حلقه، توپ بازی و نمایش عروسکی بوده است.

روز زمین پاک