غرس بیش از ١٠٠٠ اصله نهال با اجرای عملیات واکاری پروژه درختکاری حاشیه جاده گنبد – مینودشت از روز دوشنبه پنجم اسفندماه نود و هشت آغاز شد.
عملیات واکاری به همراه مرمت گود و سله شکنی پای نهالها، به مدت ۱۰ روز در مسیر گنبد – مینودشت ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از ١٠٠٠ اصله نهال توسط اعضای موسسه سبزگامان بسکی در این مسیر غرس خواهد شد.
طرح بزرگ درختکاری در حاشیه جاده گنبد-مینودشت، در سال ۹۶ توسط موسسه سبزگامان بسکی، به طول ٨ کیلومتر در طرفین این جاده، کاشته شده و با طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای و لوله گذاری این مسیر علاوه بر آبیاری و نگهداشت مداوم، باعث افزایش راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب نیز شده است.
متأسفانه در دو سال گذشته حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نهال‌های کاشته شده در این مسیر بر اثر آتش‌زدن بقایای زمین‌های کشاورزی بعد از فصل درو، از بین رفته است.
همچنین درختکاری در مدارس و روستاها، از دیگر برنامه‌های موسسه سبزگامان بسکی به مناسبت هفته ملی منابع طبیعی خواهد بود.