آب گران بهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرار گرفته، به خصوص در کشور ما که سطح وسیعی از آن را مناطق خشک و کویری در برگرفته است.
با توجه به اقلیم خشک و شکننده کشور و با در نظر گرفتن خشکسالی های اخیر، اهمیت آب به عنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش مشخص می شود و در صورتی که براساس توسعه پایدار برای منابع آب برنامه ریزی نکنیم در آینده کشور با معضلات غیر قابل حلی مواجه خواهد شد.

جمع آوری آب باران واستفاده از آن به طور تقریبی چهارهزار سال قدمت دارد و از عصر برنز شروع شده است.
در مجموعه گردشگری کشاورزی بسکی – فرشباف، باتوجه به دل‌مشغولی ها و دغدغه های دکتر غلامعلی بسکی به عنوان پدر طبیعت ايران و با الگو قراردادن روش های بومی در تلفیق با روش های مدرن مدیریت آب، توانسته اند تا با جمع آوری آب باران در بارندگی های فصلی، علاوه بر جلوگیری از فرسایش خاک، آب مورد نیاز مجموعه را با استفاده از رواناب ها تامین نمایند.
عکس حاضر مربوط به بارندگی ۴ مهرماه ١۴٠٠ و ذخیره آب در مجموعه گردشگری و کشاورزی بسکی-فرشباف می باشد.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanbeski@