آتش در جان زاگرس تا کی قربانی بگیرد…

🖤شهید محمدجواد مختاری،
پنجمین شهید زاگرس در پانزده روز…

⚫محمدجواد مختاری ، جوانی از نورآباد ممسنی، که برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های فهلیان، دچار ۸۵ درصد سوختگی شده بود، دیروز در بیمارستانی در شیراز درگذشت.
⚫محمدجواد همچون البرز زارعی ، مختار خندانی ، بلال امینی ، یاسین کریمی و شریف باجور و… جان خود را فدای جان زاگرس نمود، اینان خود رفتند تا زاگرس بماند،
برای ما بماند…
یادشان گرامی، روحشان شاد…

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@