☑️موسسه سبزگامان بسکی مراتب تسلیت و همدردی خود جهت درگذشت البرز زارعی، فعال محیط زیست گچساران را به محضر زاگرس، دوستداران محیط زیست، هم نوردان و خانواده این شهید بزرگ تقدیم می دارد.
☑️در آتش سوزی های اخیر زاگرس، جوانانی شجاع و مسئولیت پذیر که داوطلبانه و فداکارنه برای حفاظت از طبیعت در حال اطفای حریق با دستان خالی، متاسفانه مصدوم شدند و برخی از آنها در بیمارستان بستری هستند.
☑️همچنان که داغ البرز زارعی را بر سینه داریم، وظیفه خود می دانیم که نگذاریم طبیعت مان سیاه پوش جوانان شجاع دیگری گردد. مهار آتش نیاز به تجهیزات مناسب مانند آب پاش، آتش کوب، دمنده، دستکش و کفش مناسب دارد. از اینرو موسسه سبزگامان بسکی از سازمانهای متولی و ذی ربط مانند سازمان جنگل ها، سازمان مدیریت بحران و سایر ارگانهایی که لجستیک لازم برای اطفای این آتش سوزی ها را دارند درخواست می نماید تا در کنار مردم برای مهار این بحران وارد صحنه شده و طبیعت و محیط زیست را فدای مراحل طولانی و طاقت فرسای اداری و نامه نگاری نکنند.
⚫به احترام شهید البرز زارعی،
مراقب محیط زیست باشیم.
🖤🍃🖤🍃
روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@