🍃نخستین کنفرانس ملی گردشگری سلامت؛ طبیعت گردی و طبیعت درمانی بسکی برگزار شد.
🍃در این کنفرانس که به مناسبت زادروز دکتر بسکی (پدر طبیعت ایران) برگزار گردید، اساتید برجسته ملی در حوزه های گردشگری سلامت؛ طبیعت گردی و طبیعت درمانی در قالب 2 پنل تخصصی و 4 کارگاه آموزشی، به­ روزترین اطلاعات این حوزه را به شرکت کنندگان ارائه نمودند.
🍃همچنین مقالات علمی رسیده به دبیرخانه کنفرانس نیز در قالب پوستر ارائه گردید.
🍃دکتر گرایلی (رئیس دانشگاه آزاد گنبد کاووس)، خلیل فرشباف (متولی موقوفات دکتر بسکی)، مهندس محمد درویش (کنشگر محیط زیست و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور)، دکتر فرید تو (رئیس انجمن علمی طبیعت­گردی ایران)، دکتر ساوری (مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان) و دکتر زرگران (معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان) سخنرانان ویژه این رویداد بودند.
🍃بازدید از پتانسیل های گردشگری و پروژه های درحال انجام مجموعه دکتر بسکی از جمله؛ پارک فرهنگی – ­محیط­زیستی بسکی، بنیاد علمی دکتر بسکی و مزرعه گردشگری کشاورزی فرش فارم از برنامه های جانبی این رویداد بود.

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی