🔻«ماریتا»، ماده یوز آسیایی، وقتی خیلی ها در جهان و ایران تصور می کردند که ‎یوز آسیایی برای همیشه منقرض شده، در تاریخ ۹ شهریور سال ۱۳۷۳ سر و کله اش در بافق یزد پیدا شد و نظریه «انقراض قطعی یوز آسیایی» را پایان بخشید.

🔻🔻اگرچه خواهر و برادر ماریتا در همان روز قربانی «ناآگاهی جوامع محلی» شدند، اما این توله یوزِ ماده و زخمی به پارک پردیسان منتقل و تا زمستان سال ۱۳۸۲ در آنجا به تنهایی روزگار خود را گذراند.

🔹ارایه گزارشی از آخرین وضعیت دلبر و کوشکی که پس از شکست طرح «زادآوری یوز در اسارت» به تازگی از پردیسان به زیستگاه اصلی خود، «پارک ملی توران شاهرود» بازگردانده شده اند، مطالبه جدی سازمان های مردم نهاد زیست محیطی کشور است.

🔹🔹منتظر گزارش و توضیحات اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان هستیم….

روابط عمومی سازمان مردم نهادِ سبزگامان بسکی

sabzgamanebeski@