۴ دسامبر ۲۰۲۰

روز جهانی یوزپلنگ گرامی باد

✳️ یوزپلنگ گونه‌ای درخطر انقراض است و اکنون فقط شماری از آنها در ایران و آفریقا زیست می‌کنند.

🔶 روابط عمومي موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@