امروز پانزدهم خردادماه روز جهانی محیط زیست است.
موضوع امسال روز جهانی محیط زیست «بازسازی اکوسیستم‌ها» و شعار (کمپین) امسال این‌گونه انتخاب شده است:
دوباره تصور کنید. دوباره بسازید. ترمیم کنید.
نسل بازسازی کننده

سازمان ملل متحد در روز جهانی محیط زیست در سال 2021 خواستار اقدام فوری برای احیای اکوسیستم‌های آسیب‌دیده زمین است.

همه‌ی ساکنان زمین یعنی ما انسان‌ها، حیوانات و گیاهان برای بقای خود به اکوسیستم‌های سالم وابسته هستیم. هم اکوسیستم‌های طبیعی و هم اکوسیستم‌های ساخته شده توسط انسان مانند شهرها و مزارع کشاورزی.

هر سه ثانیه، جنگل‌های زمین به‌وسعت یک زمین فوتبال تخریب می‌شوند. در یک قرن اخیر نیمی از تالاب‌ها نابود شده‌اند و تاکنون ۵۰٪ از صخره‌های مرجانی ازبین رفته‌اند.

 نابودی این اکوسیستم‌ها، انتشار گازهای گل‌خانه‌ای و در نتیجه سرعت گرمایش زمین و تغییرات آب‌وهوایی افزایش یافته است

همه‌گیری کووید-۱۹ که یکی از دلایل اصلی آن تخریب زیستگاه‌های طبیعی و درنتیجه نزدیکی حیوانات و عوامل بیماری‌زا به انسان بود، نشان می‌دهد نابودی اکوسیستم‌ها پیامدهای خطرناکی برای ما به‌دنبال دارد.

به‌همین دلیل، روز جهانی محیط زیست در سال جاری به موضوع بازسازی اکوسیستم‌ها تمرکز دارد.

بازسازی اکوسیستم‌ها به‌معنای بازگرداندن آن‌ها و تنوع زیستی موجود در آن اکوسیستم به وضعیت سالم و طبیعی خود است، از قله‌ی کوه‌ها تا اعماق اقیانوس‌ها.

به‌دلیل اهمیت مسئله‌ی ترمیم اکوسیستم‌های آسیب‌دیده، سازمان ملل متحد همزمان با روز جهانی محیط زیست در سال جاری، ده‌سال پیش‌رو از سال 2021 تا 2030 را به‌عنوان دهه‌ی «بازسازی اکوسیستم‌ها» نامگذاری نموده است.

موسسه سبزگامان بسکی