🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

✅امسال روز جهانی محیط زیست با عنوان «تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت» نامگذاری شده است.

✅هر ساله روز جهانی محیط زیست مصادف با پنجم ژوئن و با اعلام موضوع و شعار سالانه از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرامی داشته و برنامه‌هایی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی برگزار می‌شود.

✅امسال نیز از سوی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP، شعار روز جهانی محیط زیست “تنوع زیستی؛ فراخوان اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت” اعلام شده است.

✅ به همین مناسبت UNEP دستورالعملی را برای گروه‌های مختلف منتشر کرده است. این راهنما با عنوان زمانی برای طبیعت شامل راهنمای عملی برای افراد، گروه‌ها ، مشاغل، شهرها،دولت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، جوانان و نوجوانان و جامعه مدنی برای حفظ تنوع زیستی است.

✅برای دریافت راهنمای روز جهانی محیط زیست به این لینک مراجعه کنید. 👇👇👇
https://cdn.isna.ir/d/2020/05/31/0/61647907.pdf

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@