✅روز 22 سپتامبر هر سال مصادف با اول مهرماه به عنوان «روز جهانی بدون خودرو» نامگذاری شده است و هر سال در شهرهای مختلف جهان، برنامه‌هایی به همین منظور برگزار می‌شود.

✅هدف از نامگذاری این روز، تشویق انسان مدرن امروزی و خودرومدار به فعالیت دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی است.

✅فارغ از جنبه‌های نمادین و سمبلیک برنامه‌هایی که هر ساله در همه جای جهان برگزار می‌شوند چه باید کرد تا دو فعالیت دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی، نه فقط مختص به یک روز نمادین بلکه در همه فصول و ایام سال، یک اصل و یک رفتار اجتماعی نهادمند و فراگیر عمومی شود؟

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@