دومین سالروز درگذشت پدر طبیعت ایران
دو سال از نبود چهره فرهیخته، پدر طبیعت ايران، دکتر غلامعلی بسکی می گذرد اما یادش همچنان باقیست.
“مطالبه گری ها و نگرانی دکتر بسکی باید به صورت یک الگو برای نسل های دیگر باقی بماند و همه ما به عنوان وارثان این طبیعت، امانت داران خوبی هم باید باشیم.” (قسمتی از مصاحبه بهناز بسکی- ایرنا)

بدین وسیله موسسه سبزگامان بسکی ضمن قدردانی از بذل توجه دوستداران دکتر بسکی اعلام می دارد که به دلیل شرایط حال حاضر شیوع بیماری کرونا، هیچگونه مراسم عمومی به این مناسبت برگزار نخواهد کرد‌.

 

روابط‌ عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanbeski@