تسلیت به جامعه محیط زیست و منابع طبيعی کشور
⚫ متأسفانه باخبر شدیم، “مختار خندانی” عضو هیئت موسس انجمن محیط زیستی ژیوای پاوه و “بلال امینی” از کنشگران محیط زیست پاوه که برای کمک به مهار آتش های افتاده بر جانِ زاگرس ، بصورت داوطلبانه راهی منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل در شهرستان پاوه شده بودند، عاشقانه جانِ خود را در راه طبیعت ایران از دست دادند و به شهید البرز زارعی پیوستند…
⚫ موسسه سبزگامان بسکی، این ضایعه اندوهناک را به خانواده محترم این عاشقانِ محیط زیستِ وطن، کنشگران و فعالان محیط زیست و منابع طبيعی به ویژه آقای رئوف آذری از کنشگران برجسته کردستان تسلیت می گوید…

🖤🌿🖤🌿

روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی
sabzgamanebeski@