باغبون کوچولوی برتر در اولین دوره برگزاری طرح باغبون کوچولو

آرام احمدی از آزادشهر انتخاب این دانش آموز به دلیل استفاده با سلیقه از مواد دور ریز برای تهیه گلدان در کنار طراوت و شادابی و رشد مناسب گیاه می باشد. به ایشان به همراه نفر دوم و سوم جوایز برتر تعلق گرفت و به همه دانش آموزان شرکت کننده جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.

طرح باغبان کوچولو چیست؟

کشاورزی، باغبانی و پرورش گل و گیاه یکی از لذت‌های زیبای زندگی و یکی از آسان ترین راه‎های ارتباط شما کودکان و نوجوانان عزیز با طبیعت می باشد که باعث شد با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین با در نظر گرفتن رسالت اصلی موسسه سبزگامان بسکی در حفاظت و حمایت از ، این موسسه تصمیم به ارائه خدمت در زمینه آموزش باغبانی و کشاورزی به شما کودکان و […]