برگزاری هشتمین دوره کلاسهای ماهانه طرح باهم، آبان ۹۸

هشتمین دوره کلاسهای ماهانه برنامه آموزش محیط زیست(باهم) در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۸ در محل مجتمع دکتر بسکی و با موضوع تغییرات اقلیمی برگزار شد. در این برنامه کیانا بنی کمالی مباحث علل تغییرات اقلیمی، تاثیر آن بر کره زمین، زندگی انسان و محیط زیست گیاهی و جاوری و همچنین راههای مقابله با آن را برای دانش آموزان تشریح کرده و مهین تکلو ساخت دست سازه از مواد دور […]

برگزاری دوره های جدید کلاس آموزشی باهم، آبان ماه ۹۸

هفت دوره از کلاسهای برنامه آموزشی همیاران محیط زیست(باهم) از تاریخ ۱۱ تا ۲۶ آبان در محل مجتمع دکتر بسکی ( خانه ریاضیات) برای دانش آموزان مقطع ابتدایی برگزار شد. مدرسین این دوره ها خانمها و آقایان علیرضا قربانی، محبوبه خشنودی، بهناز بسکی، کیانا بنی کمالی، حسن امانی، سیما خوش بین و نوربلوچی بودند که براساس محتوای آموزشی از پیش تعیین شده با موضوع پسماند به تدریس پرداختند. در این […]

برنامه کلاسهای آموزشی طرح باهم در موسسه سبزگامان بسکی

کلاسهای آموزش محیط زیست موسسه سبزگامان بسکی در قالب طرح باهم به دو شیوه حضور مدرسین موسسه در مدارس شهر و روستا و یا شرکت دانش آموزان در کلاسهای آموزشی در محل موسسه سبزگامان بسکی انجام می شود‌. کلاسهای طرح باهم در مدارس به درخواست آنان و در‌ تاریخ هماهنگ شده با موسسه برگزار و کلاسهای واقع در محل موسسه طبق تقویم فوق برای کودکان و نوجوانان تشکیل می گردد. […]

برگزاری مراسم روز جهانی کودک و محیط زیست در مدرسه جمهوری اسلامی، مهرماه ۹۸

این مراسم در تاریخ ۱۶مهر ماه به منظور بزرگداشت روزجهانی کودک ومحیط زیست در مدرسه جمهوری اسلامی گنبد کاووس و با حضور دانش آموزان و اولیاء آنان برگزار شد. در این برنامه انا محمد متقی، کارشناس محیط زیست، با دانش آموزان درخصوص مسایل مربوط به محیط زیست گفتگو کرده و به پرسش های آنان پاسخ گفت. مهین تکلو، عضو موسسه سبزگامان بسکی، نیز دانش آموزان را با نمونه هایی از […]

برگزاری هفتمین کلاس آموزش محیط زیست(باهم)، مهرماه۹۸

این برنامه در روز پنجشنبه ٢۵ مهرماه ٩٨ به مناسبت روز جهانی زیستگاه‌ها، روز جهانی حقوق حیوانات و روز جهانی کودک و محیط زیست در محل دفتر موسسه سبزگامان بسکی واقع در خانه ریاضیات دکتر بسکی برگزار گردید. در این کلاس آموزشی حمیده پهلوان زاده درخصوص موضوعات فوق برای اعضای نوجوان موسسه سبزگامان بسکی آموزش های مرتبط را ارائه نمودند. در ادامه نیز مهین تکلو، درخصوص ساخت دست سازه از […]

برگزاری همایش کودک و محیط زیست، مهرماه ۹۸

در روز پنج شنبه هجدهم مهرماه ٩٨ ، به مناسبت هفته ملی کودک، همایش “کودک و محیط زیست” توسط موسسه سبزگامان بسکی با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱و۲ گنبدکاووس برگزار گردید. در این برنامه که در محل کانون پرورش فکری شماره ۲ گنبد کاووس برگزار شد شرکت کنندگان با مبحث پسماند بعنوان یکی از مهمترین موضوعات مبتلابه محیط زیست آشنا گردیدند. در پایان، هدایایی در جهت […]

برنامه آموزشی همیاران محیط زیست (با هم)

اﻣﺮوزه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ وﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﺟﺪي اﺳﺖ که انواع آن از ﮔﺮم ﺷﺪن اﻗﻠﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و تخریب زیستگاه ها و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻛـﺮه زﻣﻴﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ. عدم آگاهی اشخاص نقش پر رنگی در آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻋـﻢ از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺳـﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣینی، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي […]

برگزاری کلاس برنامه آموزشی همیاران محیط زیست (باهم)، شهریور ماه ۹۸

این کلاس آموزشی در تاریخ ۹۸/۶/۲۸ در محل خانه ریاضیات دکتر بسکی برگزار شد. در ابتدا مهین تکلو، عضو موسسه سبزگامان بسکی، ساخت دست سازه ها با استفاده از مواد دور ریز را به کودکان و نوجوانان آموزش داد. پس از آن اولین کارگاه آموزش “نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی” برای نوجوانان عضو مؤسسه سبزگامان بسکی برگزار گردید. در این کارگاه که در فضای باز و محیطی صمیمی تشکیل شد، […]

وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.