بخش آموزش با هدف آگاه سازی، حساس سازی و ظرفیت سازی با موضوع محیط زیست فعالیت می کند و چشم انداز خود را تلاش برای رسیدن به سطح قابل قبولی از سواد زیست محیطی جامعه می داند.

این بخش با ساخت و تولید ابزار آموزشی، اجرای پروژه ها و طرح های آموزشی، تهیه مقالات آموزشی برای انتشارات و وبسایت موسسه یا مشارکت در تولید برنامه های آموزش جمعی در راستای اهداف موسسه تلاش می کند.

بهره مندان فعالیت های این بخش، ادارت آموزش و پرورش، سازمانها و صنایع دولتی و خصوصی، گروههای غیردولتی مردمی (سمن ها)، گروههای مختلف اجتماعی می باشند.

پیوست: شرایط فعالیت بعنوان مدرس در طرح های آموزشی

هر فرد داوطلب می تواند درخواست حضور در دوره آموزش مدرسین و آموزشگران کمیته آموزش را ارائه دهد. این دوره بر حسب نیاز در فصول مختلف ممکن است برگزار گردد.

آموزشگران و مدرسین موسسه سبزگامان بسکی برای افزایش مهارت و توانایی بیشتر در به اشتراک گذاری تجارب و آموخته ها ممکن است در ابتدا نیاز به حضو در کلاس سایر مدرسین به صورت آموزشی حضور داشته باشند.

یک آموزشگر در درجه اول باید علاقه مند به تدریس و آماده ی هرگونه کار داوطلبانه باشد تا بتواند راه طولانی را در کنار موسسه در جهت نیل به اهداف آموزشی سپری کند.

آموزشگر می بایست در هر پروژه آموزشی، تجارب شخصی خود را بصورت مکتوب به بخش آموزش تحویل دهد تا دیگر آموزشگران بتوانند از تجارب آنها استفاده کنند و پیشرفت تمامی مدرسین را در بخش آموزش شاهد باشیم.

هر آموزشگر حداقل در چهل درصد برنامه های آموزشی که در طول سل برکزار می گردد باید حضور داشته باشد.

درصورتی که دو فصل پی در پی، آموزشگر در برنامه های آموزشی شرکت نکند، نام او از فهرست آموزشگران حذف خواهد شد.