کمپین ها

همایش بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت روز هوای پاک
طرح دوچرخه سواران حامی زمین
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
80% تکیل شده
طرح باهم
طرح باهم
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
35% تکیل شده
پارک دکتر بسکی
پروژه پارک و مجموعه فرهنگی دکتر بسکی
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
50% تکیل شده
کمپین درختکاری جاده گنبد مینودشت
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
73% تکیل شده
وب سایت در حال بروزرسانی می باشد.