کمپین ها

کمپین دوچرخه سواران حامی
کمپین دوچرخه سواران حامی
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
80% تکیل شده
طرح باهم
طرح باهم
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
% تکیل شده
پارک دکتر بسکی
پروژه پارک و مجموعه فرهنگی دکتر بسکی
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
50% تکیل شده
کمپین درختکاری جاده گنبد مینودشت
7 نفر حمایت کردند
1 ماه و 4 روز باقیمانده
73% تکیل شده