بخش روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی

موسسه سبزگامان بسکی همچون سایر سازمان هایی که با افکار عمومی سر و کار دارند، نیازمند بخشی مستقل و پویا با نام “روابط عمومی” است تا علاوه بر نمایش تصویری درست و بهینه از سازمان خود، ارتباط مستمر با عموم را از طریق رسانه ها و راههای ارتباطی حفظ نماید.
رسالت اصلی روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی که زیرنظر مستقیم مدیرعامل موسسه فعالیت می کند، بازتاب درست و کامل پروژه ها و فعالیت های موسسه در بخش های مختلف است که می کوشد با سرعت و دقت هر چه بیشتر این کار را به انجام برساند. همچنین ارتباط موثر با اعضا به عنوان پشتوانه های اصلی موسسه، از دیگر اهدافی است که این بخش دنبال می کند.
طراحی و تدوین پروژه، ارتباط با اعضا، برگزاری تورهای طبیعت گردی با هدف پاکسازی و فرهنگ سازی، مدیریت انتشارات و وبسایت و شبکه های مجازی، برگزاری نشست ها، جشنواره ها و مسابقات به مناسبت های مختلف، ارتباطات ملی و بین المللی، ، شرکت در نمایشگاهها و همایش ها، ارتباط با رسانه ها و شبکه های اجتماعی، ارتباط با سایر سازمان ها و تشکل ها، برخی از فعالیت های بخش روابط عمومی موسسه سبزگامان بسکی می باشد.