تعویق نخستین کنفرانس نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت و طبیعت گردی بسکی
نخستین کنفرانس نمایشگاه بین المللی گردشگری سلامت و طبیعت گردی بسکی
(ادامه)
گرامیداشت روز جهانی تالاب، بهمن ماه ۱۴۰۰
روز جهانی تالابها، تالاب آلماگل
(ادامه)
نکوداشت نودمین سالروز تولد دکتر بسکی، بهمن ماه ۱۴۰۰
زادروز دکتر بسکی، پدر طبیعت ایران، نودمین سالگرد تولد دکتر بسکی
(ادامه)
ششمین همایش بزرگ دوچرخه سواران در زادروز دکتر بسکی و روز هوای پاک، دی ماه ۱۴۰۰
روز هوای پاک، زادروز پدر طبیعت ایران، همایش دوچرخه سواران
(ادامه)
دعوت نامه
زادروز دکتر بسکی ، پدر طبیعت ایران
(ادامه)